+123 456 4444

จุดเด่นของการใช้ซอฟต์แวร์ crm

CRM หรือ Customer Relationship Management เป็นโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ ที่เข้ามามีผลอย่างมากในทุกงองค์กรในปัจจุบัน ช่วยในการทำงานได้หลากหลาย ทั้งงานขาย งานด้านการตลาด และงานด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่ถือว่าเป็นสิง่ที่สำคัญที่สุด ในการทำธุรกิจทุกอย่าง หากสามารถหาลูกค้าใหม่ๆ ให้เข้ามาสนใจสินค้าและบริการได้ แลละสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าๆ เอาไว้ได้ด้วย องค์กรก็มีโอการสที่จะเติบโตได้เร็วมากยิ่งขึ้น แม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กเองก็ตาม ทุกวันนี้ก็ต่างหันมาให้ความสำคัญกับ ซอฟต์แวร์ crm กันมากขึ้น เพราะรู้ว่านี่คือตัวช่วยทำงาน ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง และจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้การทำงานที่ยากกลายเป็นง่ายได้ อย่างเช่นการเก็บข้อมูลของลูกค้าจำนวนมาก ชื่อนามสกุล ที่อยู่สำหรับติดต่อ รวมทั้งการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้สินค้า ของลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน เป็นการช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่มากกว่าซับซ้อนกว่า ให้ง่ายยิ่งกว่าเดิม และซอฟต์แวร์ crm ยังช่วยวิเคราะห์ถึงการแก้ไขปัญหาในด้านการตลาดได้ ว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาสนใจสินค้าแลละบริการมากขึ้น ต้อใช้สินค้าแบบไหน ถึงจะช่วยจูงใจลูกค้า ในการเข้ามาเลือกซื้อเลือกใช้บริการ โอกาสที่ธุรกิจต่างๆ จะเติบโตมากขึ้นจึงมีเยอะกว่าเดิม จุดเด่นของการใช้โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ -ความรวดเร็ว ผู้ใช้งานหรือจะเป็นฝ่ายขายฝ่ายการตลาด สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพราะระบบเก็บข้อมูลของลูกค้าเอาไว้แล้วอย่างชัดเจน และแบ่งประเภทของลูกค้าเอาไว้ด้วย ว่าลูกค้าแบบไหน ชอบอะไรไม่ชอบอะไร ทำให้ง่ายต่อการจัดการ -มีขั้นตอนที่ชัดเจน […]