Art

ศิลปะแบบไหนที่ช่วยพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้

ศิลปะ

คุณคิดว่างานศิลปะช่วยพัฒนาชีวิตได้จริงหรือ แล้วคุณคิดว่างานศิลปะแบบไหนบ้างที่สามารถช่วยพัฒนาชีวิตได้ หลายครั้งที่เรามักได้ยินว่าหากต้องการให้ชีวิตดีขึ้น ให้เข้ามาทำงานศิลปะแล้ว ชีวิตของคุณจะพัฒนาขึ้น

ซึ่งความเป็นจริงแล้วงานศิลปะสามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้จริง แต่ว่าการพัฒนาที่กล่าวถึงนี้ไม่ได้หมายถึงการช่วยเพิ่มเงินหรือเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น เพราะงานศิลปะบางครั้งไม่สามารถขายตีค่าเป็นเงินได้ เนื่องจากงานบางอย่างสำหรับบางคนมีค่า แต่สำหรับอีกคนอาจจะไม่มีค่าเลย ทว่างานศิลปะสามารถช่วยพัฒนาจิตใจที่จะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นได้

เริ่มจากการเลือกงานศิลปะที่จะทำนั้น ควรเลือกงานแบบที่ตนเองมีความชอบหรือความรักในนั้น เพราะความรักและความชอบจะทำให้รู้สึกมีความสุขในการทำงานศิลปะดังกล่าว ซึ่งงานศิลปะไม่จำเป็นต้องเป็นการวาดรูป การระบายเท่านั้น แต่งานศิลปะยังมีอีกหลายแขนงให้คุณเลือกทำ เช่น การจัดดอกไม้ การพับกระดาษ การตัดเย็บ การถักนิตติ้ง การถักโครเชต์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานศิลปะที่ช่วยทำให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลาย มีสมาธิในระหว่างที่ทำ มีความสุข รู้สึกเพลิดเพลิน เพราะจิตใจจดจ่ออยู่กับงานที่รักที่ชอบ

การทำงานศิลปะไม่จำเป็นต้องออกมาสวยตามคำนิยามของใคร แต่ว่าต้องสวยในแบบของตัวผู้ทำมากกว่า เนื่องจากความชอบของแต่ละคนนั้นต่างกัน บางคนชอบสีเหลือง บางคนชอบสีชมพู บางคนชอบสีเขียว ดังนั้นผลงานชิ้นเดียวกัน คนมองสิบคนก็ให้ความรู้สึกสิบแบบ ดังนั้นงานที่ทำออกมาขอเพียงคุณมีความสุขและสนุกกับการลงมือทำก็ถือว่างานศิลปะนั้นทำให้ชีวิตของคุณพัฒนาขึ้นแล้ว เพราะว่าเมื่อคุณมีความสุข จิตใจของคุณก็สงบ สบาย ไม่มีความเครียด ไม่มีความวิตกกังวล มีสมาธิมากขึ้น เมื่อไปทำกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ ก็จะทำให้ผลงานที่ออกมาดีขึ้น

ซึ่งงานศิลปะบางอย่างที่ทำออกเรื่อย ๆ มีการพัฒนาฝีมือ อาจจะสามารถต่อยอดเพื่อสร้างเป็นรายได้เสริมให้กับตนเองได้ เช่น การเย็บกระเป๋า การถักหมวก การถักเสื้อ ที่สามารถจำหน่ายในท้องตลาดได้ นับเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผลงานและคุณค่าให้กับตนเองได้อยู่กับสิ่งที่รักมากขึ้น

การทำงานศิลปะไม่มีการกำหนดรูปแบบที่ตายตัวว่างานศิลปะแบบใดที่จะช่วยพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้ เพราะงานศิลปะทุกชิ้นที่ทำด้วยความรักทุกชิ้นล้วนทำให้ชีวิตดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ดังนั้นหางานศิลปะสักอย่างที่ตนเองชอบ ทำให้เวลาว่างเพื่อลดความเครียด เพิ่มความสุขให้กับชีวิต แล้วคุณจะหลงรักในศิลปะมากขึ้น

Similar Posts