Lifestyle

จุดเด่นของการใช้ซอฟต์แวร์ crm

ซอฟต์แวร์ crm

CRM หรือ Customer Relationship Management เป็นโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์ ที่เข้ามามีผลอย่างมากในทุกงองค์กรในปัจจุบัน ช่วยในการทำงานได้หลากหลาย ทั้งงานขาย งานด้านการตลาด และงานด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่ถือว่าเป็นสิง่ที่สำคัญที่สุด ในการทำธุรกิจทุกอย่าง หากสามารถหาลูกค้าใหม่ๆ ให้เข้ามาสนใจสินค้าและบริการได้ แลละสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าๆ เอาไว้ได้ด้วย องค์กรก็มีโอการสที่จะเติบโตได้เร็วมากยิ่งขึ้น

แม้แต่ธุรกิจขนาดเล็กเองก็ตาม ทุกวันนี้ก็ต่างหันมาให้ความสำคัญกับ ซอฟต์แวร์ crm กันมากขึ้น เพราะรู้ว่านี่คือตัวช่วยทำงาน ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง และจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้การทำงานที่ยากกลายเป็นง่ายได้ อย่างเช่นการเก็บข้อมูลของลูกค้าจำนวนมาก ชื่อนามสกุล ที่อยู่สำหรับติดต่อ รวมทั้งการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้สินค้า ของลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน

เป็นการช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่มากกว่าซับซ้อนกว่า ให้ง่ายยิ่งกว่าเดิม และซอฟต์แวร์ crm ยังช่วยวิเคราะห์ถึงการแก้ไขปัญหาในด้านการตลาดได้ ว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาสนใจสินค้าแลละบริการมากขึ้น ต้อใช้สินค้าแบบไหน ถึงจะช่วยจูงใจลูกค้า ในการเข้ามาเลือกซื้อเลือกใช้บริการ โอกาสที่ธุรกิจต่างๆ จะเติบโตมากขึ้นจึงมีเยอะกว่าเดิม

จุดเด่นของการใช้โปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์

-ความรวดเร็ว ผู้ใช้งานหรือจะเป็นฝ่ายขายฝ่ายการตลาด สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพราะระบบเก็บข้อมูลของลูกค้าเอาไว้แล้วอย่างชัดเจน และแบ่งประเภทของลูกค้าเอาไว้ด้วย ว่าลูกค้าแบบไหน ชอบอะไรไม่ชอบอะไร ทำให้ง่ายต่อการจัดการ

-มีขั้นตอนที่ชัดเจน ในการบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ จะต้องมีการทำเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน ซอฟต์แวร์ crm เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่ง ที่วางแผนการทำงาน ให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น

-การทำงานง่ายขึ้น การเข้าใช้งานระบบลูกค้าสัมพันธ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายและฝ่ายอื่น สามารถเข้าใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อแต่ละฝ่ายให้เสียเวลา เป็นการลดขั้นตอนในการทำงานให้สั้นลง และรวดเร็วกว่าเดิม สามารถที่จะเอาเวลาที่เหลือ ไปทำงานอย่างอื่นที่สำคัญเพิ่มเติมได้

-มีความน่าเชื่อถือ ซอฟต์แวร์ crm สามารถสรุปข้อมูลของยอดการสั่งซื้อ หรือยอดขายได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งสรุปรายละเอียดของการทำงานต่างๆ ได้ด้วย โดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาในการนั่งสรุปเอง โปรแกรมสามารถเอาข้อมูลที่ได้เก็บเอาไว้ มาสรุปให้เราได้ทันทีที่เราต้องการข้อมูลนั้น

-ลดค่าใช้จ่าย ในขั้นตอนบางขั้นตอนที่ต้องใช้คนนการทำงาน แต่เมื่อมีโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาช่วยด้วย การจ้างคนเข้ามทำงานนี้ ก็ไม่จำเป็น เป็นการลดต้นทุนในการจ้างคนลงไปได้ด้วย ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการจ้างคนลดลงไปอีก

และยังมีความสามารถอีกหลายอย่าง ที่ซอฟต์แวร์ crm สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะอย่างยิ่งที่องค์กรทุกองค์กร ควรจะมีซอฟต์แวร์ตัวนี้ เอาไว้ใช้ในองค์กรของเราเอง ด้วยการลงทุนซื้อโปรแกรมเพียงครั้งเดียว จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงไปได้มาก แถมการทำงานในครั้งต่อไป ก็ง่ายกว่าเดิม ปัจจุบันก็มีซอฟต์แวร์ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์หลากหลายแบบ เราสามารถเลือกแบบที่เราชอบได้เลย ว่าต้องการแบบไหน รายละเอียดอะไรบ้าง

Similar Posts